Cjenik

Cijena polaganja određene kategorije:

4.350,00 kn

4.650,00 kn

5.050,00 kn

6.550,00 kn

6.755,00 kn

Cijena ako posjedujete dozvolu kategorije:

POSJEDUJETECIJENA A1
Kategoriju AM1.800,00 kn
Kategoriju B1.260,00 kn
POSJEDUJETECIJENA A2
Kategoriju AM2.000,00 kn
Kategoriju A12.000,00 kn
Kategoriju B3.000,00 kn
POSJEDUJETECIJENA A
Kategoriju AM2.200,00 kn
Kategoriju A12.200,00 kn
Kategoriju A22.200,00 kn
Kategoriju B3.300,00 kn
POSJEDUJETECIJENA B
Kategoriju AM5.030,00 kn
Kategoriju A15.030,00 kn
Kategoriju A25.030,00 kn
Kategoriju A5.030,00 kn

Cijena sata nastave i praktične obuke:

 

Navedene cijene primjenjuju se od 16.01.2018. godine. U navedene cijene uračunat je PDV.

Mogućnost plaćanja u ratama, uplatnicama i karticama Zagrebačke banke Maestro i Master Card.

Odluka o cijenama donijeta je na temelju čl. 58. st. 2. Statuta Autokluba Makarska.