Djelatnosti

Osposobljavanje i obuka

Osposobljavanje kandidata za vozače je djelatnost koja se obavlja u općem interesu, a pretpostavlja jedinstveni nastavni proces koji se provodi prema propisanom programu.

Program obuhvaća tri nastavna predmeta:

  • Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP)
  • Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (PPP)
  • Upravljanje vozilom (UV).

Osposobljavanje i obuka za upravljanje vozilom započinje se sa nastavom iz predmeta PPSP.

Nastavni sat traje 45 minuta (blok sat 90 minuta), te dnevno mogu biti najviše 3 nastavna sata. Za lakše svladavanje programa, samostalno učenje i pripremanje za ispit pribavite odgovarajući priručnik, te povremeno provjerite svoje znanje na našem OnLine testu.

Po položenom testu iz predmeta PPSP autoškola u dogovoru sa kandidatom određuje instruktora vožnje za nastavu iz predmeta UV (upraljanje vozilom). Prvih 5 sati nastave izvodi se individualno po jedan nastavni sat u trajanju od 45 minuta, a nakon toga može se izvoditi kao blok sat ali najviše 2 sata dnevno.

Za vrijeme nastave u vozilu se osim kandidata za vozača i instruktora vožnje mogu nalaziti i: stručni voditelj autoškole, osoba ovlaštena za nadzor, te roditelj ili skrbnik kandidata u dogovoru sa stručnim voditeljem autoškole, ili još najviše dva kandidata koja se osposobljavaju za vozače.

Za vrijeme trajanja osposobljavanja iz predmeta UV kandidat kod sebe mora imati Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti , Knjižicu kandidata za vozača u koju instruktor vožnje treba uredno upisivati podatke o pojedinoj nastavnoj jedinici i potpisivati ih i osobnu iskaznicu.

Nastava iz predmeta UV može potrajati i duže od programom propisanih sati, odnosno dok instruktor vožnje i stručni voditelj autoškole ne ocijene da je kandidat svladao nastavne sadržaje iz predmeta.Kada savladate propisani program iz predmeta UV, možete pristupiti ispitu vožnje koji provode ovlašteni ispitivači -a.


Kondiciona vožnja

Prošlo je vremena otkad ste položili vozački ispit ali niste odmah postali sudionici u prometu?

Kondiciona vožnja je za one koji posjeduju vozačku dozvolu, a nisu dugo upravljali vozilom te im je potrebno vježbanje za stjecanje vještine za samostalno upravljanje motornim vozilom. Ovaj program je individualni i totalno se prilagođava Vašim potrebama.

Vrši se analiza Vaših pogrešaka kod upravljanja vozilom te se obuka usmjerava ciljano ka poboljšanju koje dovodi do sigurnog upravljanja vozilom koje je i Vaš i naš cilj. Sva naša vozila stoje Vam na raspolaganju.

Cijena je vrlo pristupačna, a za ostale informacije slobodno nas kontaktirajte.


Međunarodne dozvole

Autoklub Makarska ovlašten je za izdavanje međunarodnih vozačkih dozvola.

Međunarodna vozačka dozvola je međunarodno priznati prijevod nacionalne vozačke dozvole, a izdaje se sukladno Konvenciji o cestovnom prometu (Beč, 8. studenoga 1968.). Hrvatska međunarodna vozačka dozvola sadrži prijevode na pet jezika; francuski, engleski, njemački, španjolski i ruski.

Međunarodna vozačka dozvola potrebna je ukoliko se upravlja vozilom stranih registarskih oznaka u inozemstvu ili kad putujete vozilom hrvatskih registarskih oznaka u Ujedinjeno Kraljevstvo, Irsku, Portugal, Španjolsku, Rumunjsku, Bugarsku, Grčku, Tursku, u države bivšeg Sovjetskog Saveza, zemlje Beneluksa i Skandinavije, te u svim izvaneuropskim zemljama.

Dozvola se izdaje odmah i vrijedi najviše tri godine, odnosno do datuma isteka hrvatske vozačke dozvole ukoliko ona ističe ranije, a mogu je dobiti i strani državljani pod uvjetom da posjeduju hrvatsku vozačku dozvolu.

Potrebni dokumenti za izdavanje međunarodne vozačke dozvole:

  1. Hrvatska vozačka dozvola
  2. Dvije fotografije
  3. Osobna iskaznica ili putovnica

Cijena međunarodne vozačke dozvole iznosi: 170,00 kn.


Punomoć

Punomoć za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu je međunarodno priznati unificirani dokument kojim vlasnik vozila drugoj osobi dozvoljava prelazak granice i upravljanje vozilom u inozemstvu.

Punomoć mogu dati i dobiti isključivo hrvatski državljani za vozila registrirana u Republici Hrvatskoj.

Prilikom izdavanja punomoći, vlasnik vozila mora biti prisutan. Izuzetak je kada korisnik posjeduje punomoć javnog bilježnika u kojoj je naznačeno da se korisniku dozvoljava upravljanje vozilom u inozemstvu, odnosno prodaja vozila, ili ukoliko korisnik posjeduje pravovaljani (ovjereni) kupoprodajni ugovor.

Potrebni dokumenti za izdavanje punomoći:

  1. Osobna iskaznica vlasnika vozila
  2. Prometna dozvola
  3. Putovnica korisnika

SVI NAVEDENI DOKUMENTI MORAJU BITI HRVATSKI tj. punomoć se može izdati samo za vozilo koje je registrirano u RH, te su i vlasnik i korisnik vozila hrvatski državljani. Osobne iskaznice za strance izdane u RH ne vrijede.

Cijena: 60,00 kn.