top of page
početna03
početna01
početna02

Zaštita privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Autoklub Makarska, Makarska, Ante Starčevića 4, OIB: 16625845089 (u nastavku teksta: AK), ulaže puno pažnje kako bi osigurao Vašu privatnost i zaštitio Vaše osobne podatke koje nam sami dajete, koje mi prikupljamo od Vas ili o Vama u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka odnosno kada mi određujemo svrhu i način na koji će osobni podaci biti obrađeni.
Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na Vas kao fizičku osobu, a na temelju kojeg je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi, kao na primjer Vaše ime i prezime, OIB, e-mail adresa i drugo.

Naša Politika privatnosti (u nastavku teksta: Politika) odnosi se na posjetitelje službenih mrežnih stranica AK-a, registrirane korisnike drugih mrežnih usluga AK-a, ali i na sve ostale aktivnosti i procese u kojima dolazimo u kontakt s Vašim osobnim podacima u svojstvu voditelja obrade, a temeljena je na odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka; u nastavku teksta: Uredba), i drugim važećim europskim i nacionalnim propisima. U obradama u kojima smo izvršitelj obrade poštujemo pozitivne propise, ugovorne odredbe te politiku privatnosti koju definira voditelj obrade.

 

 

Preuzmite:  Politika privatnosti AK Makarska (PDF)

Ugodna vožnja za sve

uz AK Makarska

bottom of page