top of page
ovlasti1
ovlasti2
ovlasti3

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu (punomoć)

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu je međunarodno priznati unificiran dokument kojim vlasnik vozila drugoj osobi dozvoljava prelazak granice i upravljanje vozilom u inozemstvu. Punomoć se izdaje na tri jezika: hrvatskom, engleskom i francuskom.

Dozvola se može izdati vozačima samo za vozila u vlasništvu hrvatskih državljana koja su registrirana u Republici Hrvatskoj. Vlasnik i korisnik vozila moraju biti prisutni prilikom izdavanja punomoći. Dozvola se bez prisutnosti vlasnika može izdati kad korisnik posjeduje punomoć ovjerenu od javnog bilježnika u kojoj je naznačeno da je korisniku omogućeno neograničeno korištenje vozila.

Dozvola se izdaje odmah i vrijedi najviše godinu dana.

 

Potrebni dokumenti:

  • Osobna iskaznica vlasnika vozila

  • Prometna dozvola

  • Putovnica (ili osobna iskaznica) korisnika

  • Važeća vozačka dozvola korisnika

 

Cijena: 7,96 € (60,00 kn)

 

Ako je vlasnik vozila:

 

  • Fizička osoba

 

Vlasnik vozila treba doći osobno sa svojom osobnom iskaznicom, prometnom dozvolom vozila kao i korisnik vozila koji predočuje važeću putovnicu i važeću vozačku dozvolu. Dozvola se hrvatskim državljanima može izdati i na osobnu iskaznicu korisnika, međutim u tom slučaju dozvola vrijedi isključivo za države koje priznaju osobnu iskaznicu kao važeći identifikacijski dokument. Putovnica je obvezna kad se dozvola izdaje stranom državljaninu. Vlasnik vozila ne mora biti prisutan ako korisnik posjeduje ovjerenu punomoć u kojoj je naznačeno da je korisniku omogućeno neograničeno korištenje vozila.

 

  • Pravna osoba

 

Predstavnik pravne osobe treba donijeti prometnu dozvolu vozila, važeću putovnicu korisnika, važeću vozačku dozvolu, te pečat pravne osobe. Dozvola se hrvatskim državljanima može izdati i na osobnu iskaznicu korisnika, međutim u tom slučaju dozvola vrijedi isključivo za države koje priznaju osobnu iskaznicu kao važeći identifikacijski dokument. Putovnica je obvezna kad se dozvola izdaje stranom državljaninu.

 

  • Leasing

 

Za izdavanje dozvole potrebno je donijeti presliku ugovora o leasingu, prometnu dozvolu vozila, važeću putovnicu korisnika, važeću vozačku dozvolu, pečat pravne osobe ili osobnu iskaznice fizičke osobe, ovisno o nositelju leasinga. Dozvola se hrvatskim državljanima može izdati i na osobnu iskaznicu korisnika, međutim u tom slučaju dozvola vrijedi isključivo za države koje priznaju osobnu iskaznicu kao važeći identifikacijski dokument. Putovnica je obvezna kad se dozvola izdaje stranom državljaninu.

Nakon izdavanja, dozvolu obavezno trebate odnijeti u leasing kuću na potpis i ovjeru. Ako dozvola nije ovjerena potpisom i pečatom leasing kuće navedena nije važeća.

Ugodna vožnja za sve

uz AK Makarska

bottom of page