top of page
početna02.jpg

Upis u autoškolu

Upis kandidata u autoškolu vrši se svakodnevno, a predavanja za novoformirane grupe započinju svaki drugi tjedan.

 

Za upis u autoškolu potrebno je da kandidat posjeduje liječničko uvjerenje  i propisane godine starosti.

 

Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom određene kategorije vozila (liječničko uvjerenje) izdaje Specijalistička ordinacija medicine rada i vrijedi 15 mjeseci.

 

Kandidat se može upisati u autoškolu najranije šest mjeseci prije nego što navrši godine propisane za izdavanje vozačke dozvole za upravljanje vozilom određene kategorije.

Minimalna starosna dob za izdavanje vozačke dozvole:

                                                          *  Ako kandidat posjeduje vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine,

                                                              tada se vozačka dozvola za A  kategoriju može izdati i s navršenih 20 godin

  • Osposobljavanje kandidata za vozača

 

Osposobljavanje kandidata za vozače je djelatnost koja se obavlja u općem interesu, a pretpostavlja jedinstveni nastavni proces koji se provodi prema propisanom programu.

 

Program obuhvaća tri nastavna predmeta:

1.  Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP)

2.  Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (PPP)

3.  Upravljanje vozilom (UV)

 

Da bi kandidat započeo osposobljavanje iz nastavnog predmeta UV prethodno mora položiti ispit iz predmeta PPSP (testove), osim ako već ne posjeduje vozačku dozvolu veće kategorije od kategorije za koju se upisao u autoškolu.

 

Osposobljavanje se provodi temeljem Plana i okvirnog programa osposobljavanja kandidata za vozače koji je sastavni dio Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozača.

 

Predavanja iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (PPP) organizira i provodi Crveni križ Makarska.

  • Polaganje  ispita

 

Hrvatski autoklub je ovlaštena stručna organizacija koja provodi ispite iz nastavnih predmeta PPSP, PPP i UV. 

 

Polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje autoškola putem računalnog programa, a nakon što je kandidat završio osposobljavanje prema propisanom programu iz tog nastavnog predmeta, te nakon što mu je to stručni voditelj autoškole potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača.

 

Ispitu iz nastavnog predmeta UV može pristupiti samo kandidat za vozača koji je završio osposobljavanje po propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobio.

 

Kandidat uz prijavu za vozački ispit mora priložiti dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje vozačkog ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta ili priložiti dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje ispita neposredno prije polaganja ispita.

Ugodna vožnja za sve

uz AK Makarska

bottom of page