top of page
ovlasti3
ovlasti1
ovlasti2

Često postavljena pitanja

Međunarodna vozačka dozvola – MVD

  • Što je međunarodna vozačka dozvola ?

 

Međunarodna vozačka dozvola je prijevod hrvatske vozačke dozvole koji se priznaje diljem svijeta. Hrvatska međunarodna vozačka dozvola izdaje se sukladno temeljem Međunarodnih konvencija o cestovnom prometu, Ženevskoj iz 1949.godine ili  Bečkoj iz 1968. godine.

 

 

Da.

 

 

Samo izdavanje traje nekoliko minuta, a izdaje se prema Bečkoj konvenciji na razdoblje od tri (3) godine, a prema Ženevskoj konvenciji na razdoblje od jedne (1) godine.

Ukoliko Vaša hrvatska vozačka ističe unutar tri godine ili jedne godine, ovisno po kojoj se konvenciji izdaje, međunarodna vozačka dozvola izdaje se do datuma važenja hrvatske vozačke dozvole.

 

 

Međunarodna je vozačka dozvola obavezna ukoliko se upravlja  vozilom  stranih  registarskih oznaka u  inozemstvu, u  svim zemljama koje nisu članice  EU.

 

Također vam je potrebna kad putujete vozilom hrvatskih registarskih oznaka u nekim europskim zemljama koje nisu članice EU (Kraljevina Norveška, Island, Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, Moldova, Turska, Albanija, Kosovo ) i za sve izvaneuropske zemlje.

 

Međunarodna vozačka dozvola prestaje vrijediti kada strana država postane prebivalištem vozača, koji u tom slučaju mora regulirati status hrvatske vozačke dozvole pri nadležnim institucijama u inozemstvu (zamjena hrvatske dozvole za stranu, odnosno parcijalno ili ponovno polaganje vozačkog ispita). Razdoblje reguliranja vozačke dozvole propisuje svaka država zasebno, najčešće tri do dvanaest mjeseci od datuma prijave boravka

 

 

Ne, vozač može dobiti samo međunarodnu vozačku dozvolu zemlje koja je izdala i nacionalnu vozačku dozvolu.

Međunarodnu vozačku u gotovo cijelom svijetu izdaju nacionalni autoklubovi, pa savjetujemo da se vozači obrate autoklubu u svojoj zemlji.

Dozvolu mogu dobiti i strani državljani u RH pod uvjetom da posjeduju hrvatsku vozačku dozvolu.

 

 

Dozvola  za  upravljanje  tuđim  vozilom  u  inozemstvu

 

  • Što je dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu (punomoć) ?

 

Dozvola za upravljanje tuđim motornim vozilom u inozemstvu je unificirani obrazac FIA-e koji, sukladno čl. 35 Bečke konvencije o cestovnom prometu iz 1968., izdaje Hrvatski autoklub na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku. Potrebna vam je kada upravljate tuđim vozilom izvan granica Republike Hrvatske i služi kao dokaz upravljanja vozilom uz pristanak vlasnika.
 

  • Što je sve potrebno za izdavanje dozvole za upravljanje tuđim inozemstvu (punomoći)?

 

Za izdavanje punomoći vlasnik mora donijeti svoju osobnu iskaznicu i prometnu dozvolu vozila, a korisnik vozila (osoba koja će upravljati vozilom u inozemstvu) putovnicu ili osobnu iskaznicu ako je državljanin RH. Ukoliko je vlasnik vozila pravna osoba, morate imati još i pečat/žig pravne osobe, odnosno kopiju ugovora o leasingu, ako je vozilo u sustavu leasinga (kopija ugovora ostaje u arhivi Hrvatskog autokluba).
 

  • Moraju li i vlasnik i korisnik vozila biti prisutni prilikom izdavanja dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu (punomoći)?

 

Vlasnik mora biti prisutan prilikom izdavanja punomoći ili može ovlastiti drugu osobu putem punomoći javnog bilježnika. Korisnik

mora biti prisutan pri izdavanju punomoći.
 

 

Ostalo

 

  • Smije li hrvatski državljanin u Hrvatskoj upravljati vozilom stranih registarskih oznaka ?

 

Temeljem Konvencije o privremenom uvozu, Carinskog zakona i Uredbe o provođenju Carinskog zakona, hrvatski državljanin ne može upravljati vozilom stranih registarskih oznaka u Republici Hrvatskoj.

Iznimke su kad hrvatski državljanin posjeduje važeću radnu ili boravišnu vizu države u kojoj je vozilo registrirano, ili je u vozilu prisutan vlasnik vozila.

 

  • Moram li na vozilu imati naljepnicu HR ?

 

Svako vozilo koje napušta matičnu zemlju mora imati naljepnicu s međunarodnom oznakom države. Naljepnica mora biti ovalnog oblika, bijele boje s crnim rubom veličine 175x115 mm. Slovna oznaka zemlje mora biti crne boje.

Izgled ovih oznaka je propisan 3. Aneksom Bečke konvencije o cestovnom prometu iz 1968. godine. Razne reklamne naljepnice, koje nisu u skladu s definiranim izgledom, su nevažeće.

Ugodna vožnja za sve

uz AK Makarska

bottom of page