top of page
početna03
početna01
početna02

Tijela Autokluba

TIJELA AUTOKLUBA MAKARSKA

Tijela Autokluba Makarska su:

  • Skupština

  • Predsjednik

  • Upravni odbor

  • Nadzorni odbor

  • Sud časti

 

Rad Autokluba i njegovih tijela je javan. Sva tijela Autokluba, osim predsjednika, donose poslovnike o svojem radu.

Tijela Autokluba, čije su nadležnosti uređene Statutom, donose Statut, statutarne odluke, poslovnike, pravilnike, odluke, zaključke i druge opće akte.

 

  • Skupština

 

Najviše tijelo upravljanja Autokluba je Skupština, koju čini 9 članova izabranih na mandat od četiri godine.

Skupština se sastaje barem dvaput godišnje, donosi planove i usvaja izvješća, bira Predsjednika, članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.

 

 

Predsjednika Autokluba bira Skupština iz redova aktivnih redovnih članova Skupštine, na mandat od četiri godine. Predsjednik predsjedava Skupštini i predsjednik je Upravnog odbora, predstavlja i zastupa Autoklub u zemlji i inozemstvu, brine o pripremi sjednica Skupštine i Upravnog odbora te potpisuje odluke tih dvaju tijela.

 

Predsjednik Autokluba Makarska je Tonći Bilić.

 

  • Upravni  odbor

 

Upravni odbor je tijelo koje operativno upravlja Autoklubom, s mandatom od četiri godine. Čine ga Predsjednik i potpredsjednik Autokluba po položaju te još jedan član.

Članovi Upravnog odbora Autokluba su:

predsjednik Tonći Bilić, potpredsjednik  Tonći Pivac  i  Ante Mihotić.

 

  • Nadzorni  odbor

 

Rad i poslovanje Autokluba nadgleda Nadzorni odbor. Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine, a izabrani su na Skupštini iz redova aktivnih redovnih članova Autokluba.

 

Članovi Nadzornog odbora Autokluba su: Andrija FistonićGabrijel Vukadin i Miroslav Družianić.

 

  • Sud  časti

 

Sud časti tijelo je Autokluba koje se sastoji od tri člana, a bira ih Skupština iz redova aktivnih redovnih članova Autokluba. Mandat članovima Suda časti traje četiri godine.

Sud časti rješava pritužbe članova Autokluba, odlučuje o isključenju iz članstva Autokluba te rješava sukob interesa i drugih eventualnih sporova unutar Autokluba.

 

Članovi suda časti su: Gojko Pilja, Andrija Mijačika i Ante Čulav.

Ugodna vožnja za sve

uz AK Makarska

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
bottom of page